FJORDTERSKEL

Brattfjord er en grunn fjord ut mot Nordfolda. Største dyp går ned til 30 meter. Det er derfor en hengende fjord til Nordfolda i vest. Utenfor Brattfjorden er Nordfolda 100-200 meter dyp. Tvers over Brattfjord fra Forneset lit litt øst for Rødsteinen på nordsia, er det en grunn fjordterskel med en ål midt i. Her kan større skip seile inn og ut. Ved lavvann stikker det også steiner opp litt vest for Forneset.

Fjordterskelen lyser imot en med irrgrønn farge når den sees ovenfra. For eks. på tur i lia opp Trollvatnet. Den består for det meste av fint materiale, sand og grus.

En må regne med at brefronten til breen ut Brattfjorddalen og Brattfjorden har ligget i ro i denne posisjonen over en periode og dermed fått tid til å danne en brefrontavsetning som i dag utgjør undervannsterskelen.