FOSSER OG STRYK

Innover på veien kommer du til brua over Trollelva. Her stopper du opp og ser deg om. Du ser høyt oppe hvorledes Trollelva kaster seg utfor svabergene ned mot morene-landskapet. Fallet er betydelig og etter langvarig nedbør eller under en snøsmelting om våren er fossen et praktfullt syn. Trollelva danner en fosss der den faller utenfoe endemorenen ned til Trollelvbrua og havet. Her er det ikke svaberg men store steiner og blokker.

Fosser med rimelig fallhøyde og god vannføring egner seg som energikilde. Slik også med nedre foss i Trollelva. Omkring år 1900 ble det oppført en mølle ved den nedre fossen i elva. Senere ble det også ført opp et sagbruk der mølla stod. Den var i bruk fram til 1940. Elva gikk da ekstra stor og tok med seg sagbruket. Siden har ikke fossen vært i bruk som energikilde.

I dag har Trollelva økonomisk potensiale for produksjon av vannkraft. Kraftproduksjon har vært jobbet med i flere år og nærmer seg en endelig avgjørelse nå i 2011.