Velforeningen har god økonomi - bl.a. på grunn av loddsalg og kontingent for medlemsskap. Det koster kr.100 i året pr. person for medlemskap. Midlene går bl.a. til å innkjøp av materiell og vedlikehold av gravemaskin for å gjøre dugnadene effektive, samt og holde festlokalene presentable .

Er du ikke medlem i dag men ønsker å bli det, så kan du gjøre det ved å betale direkte inn til :

Brattfjord velforening
co/ Odd Svein Hjertø
8286 Nordfold

kontonr. 4509 30 08301

NB: Oppgi navn og adresse(og e-post) i betalingsinfo.


Hvis du har spørsmål om medlemsskapet så kan du sende en e-post til:

evy@brattfjord.net
steinar@brattfjord.net