Styret 2010-2011

1.       Formann:                     Tove Moen (På valg i 2012)

2.       Kasserer:                      Odd Svein Hjertø (På valg i 2012)

3.       Sekretær:                     Kent Hovland (På valg i 2011)

4.       Styremedlem:             Arvid Åsen (På valg i 2012)

5.       Styremedlem:             Håkon Johansen (Bytter med Johan hvert år)

6.       Varamann:                   Johan Jensen (Bytter med Håkon hvert år)