Theis Braanaas (1927-2009)
- cand. real. i botanikk fra Universitetet i Oslo - var knyttet til høgskolene i Hamar, Bodø og Bergen. Braanaas var forfatter og medforfatter av flere bøker med naturfaglig og økologiske emner, og han skrev mange vitskapelige og populærvitskapelige artikler.

Han var et kjent og kjært ansikt i Brattfjord i titalls år etter at han kjøpte eiendom og bygde hytte på toftene av et svært gammelt hus. Han er vel den som har utforsket områdene rundt Brattfjord best av alle og han har har gitt et betydelig bidrag til at historien om stedet for alltid er bevart. Hans kunnskap om og interesse for natur og hvordan landskap formes er både interessant og lærerikt.

Stoffet på underliggende sider av fanen "Om stedet" er hentet fra heftet "Landformer i Brattfjord". Kun korte utsnitt er gjengitt her.

Heftet kan bestilles på Høgskolen i Bodø  ISBN 82-7314-409-7.

Oversikt over alle hans utgivelser og bestilling kan gjøres ved å følge denne linken : http://ask.bibsys.no/ask/action/result?cmd=&kilde=biblio&q=theis+braanaas

Theis Braanaas (1927-2009)