Se innom siste nyheter
- Årsfest og årsmøte 30.juli 2016

- Grasrotandelen 2016

Brattfjord sett fra Ingridtinden.

Om Brattfjord

Brattfjord ligger i Steigen kommune. Brattfjorden er en av de villeste fjordene i Steigen i Nordland med høye bratte fjell i syd, øst og nord. I syd ligger Multinden (1108 moh.) og nonstinden (786 moh.). I øst fundamentet mot Helldalsisen med kommunens høyeste fjell (1351 moh.) og i nord Ingridtinden (794 moh.) og Middagsfjellet (472 moh). Mot vest munner fjorden ut i Nordfolda. Her ute er det åpent utsyn og en kan se over til Nordfold mot nord. Mot vest ligger Hjartøy og en ser Vestfjorden utenfor Helløya. I sydvest ligger fjellene Strandåtinden (939 moh.) ut mot Kjerringøy og Landego i det fjerne.

Brattfjord med omgivelser er som et naturens verksted og preget av geologiske hendelser i såvel fortid som nåtid. Ved å følge vegen fra Slåttvik og inn til Brattfjord event. ta av over Helldalsskaret eller innover Brattfjordvatnet og Brattfjorddalen, kan en innenfor et begrenset areal lett iaktta et helt utvalg av geologiske fenomener. Hvis du så er så sprek at du går opp i høydene til Trollvatnet, Multinden, Helldalsskaret, Durmålstinden eller Helldalsisen, så øker mulighetene til å studere landskapsformene såvel gjennom studier i terrenget som via storslåtte utsun over nærområdene.

Deler av tindrekken Multindean har trolig stukket opp av innlandssisen den gangen denne dekket hele området rundt Hellsdalsisen. Slike partier som raget opp over innlandsis kalles nunarakker.

Fra kaia i Ståttvik vandrer du innover veien og stopper ved Håkon Johansens gård. Her sees tydelige vindavsetninger.
Da istiden tok slutt for om lag 10000 år siden ble det liggende igjen en iselavsetning her dannet av elva som hadde utløp der breen hadde stått i ro en periode under tilbaketrekning. Iselavsetningen ble tørrlagt og var fri for vegetasjon. på den måten fikk vinden tak i og blåste sand og finere partikler sammen i dyner (Sandhålla ).